Gwarancja

Rękojmia z tytułu wad fizycznych i prawnych została całkowicie wyłączona w stosunku do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (przedsiębiorców) a posiadające zdolność do czynności prawnych, dokonujących u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową  (klientów) na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Dz.U.  nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)
Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat (24 msc) od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 
Dotyczy wszystkich produktów sprzedawanych w sklepie.

W celu szybkiej obsługi reklamacji prosimy: 

 • o przesłanie do reklamacji towarów i wywietrzonych.
 • o przesłanie towaru wraz z dowodem zakupu lub jego kopią, gdy na paragonie są jeszcze inne produkty.
 • o przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu, którego wzór można pobrać z naszej strony.
  Formularz można złożyć np.:
 • Pisemnie na adres korespondencyjny, łącznie z reklamowanym produktem dacco.pl, Świdnica, ul. Kliczkowska 27
 • Zgłaszając wadę za pomocą formularza kontaktowego w dziale kontakt
 • wysyłając formularz na adres email: sklep@dacco.pl

W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający zwraca Klientowi koszt transportu reklamowanego produktu w wysokości  ceny, za jaką Sprzedający dostarcza przesyłki bez pobrania.
Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeśli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgody z umową, chyba że kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać (art. 561 § 1):

 • nieodpłatnej naprawy
 • wymiany produktu na nowy,
 • obniżenia ceny towaru,
 • odstąpienia od umowy i zwrotu kwoty

Przesyłki z wymienionymi towarami wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek ze zwrotami bądź reklamacjami wysłanych za pobraniem.

Dodatkowe informacje -  odpowiedni dział w regulaminie Zobacz regulamin sklepu

STREFA MAREK

Joma
Reusch
Dacco
Dacco
Adidas
Meteor
Blog
Facebook
Rzetelna Firma
In post