Polityka prywatności

1. Dacco Dariusz Jaworski z siedzibą w Świdnicy przy ul. Kliczkowskiej 27 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w  celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.

3. Podstawy prawne  przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej Ogólnym rozporzadzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

STREFA MAREK

Joma
Reusch
Dacco
Dacco
Adidas
Meteor
Blog
Facebook
Rzetelna Firma
In post